EXTERIOR
DECOR Ltd.
Landscape design
Услуги
Поддръжка на поливни системи

Лошо поддържаната поливна система, изразходва повече вода от необходимото, като тя се изпарява, губи по системата или достига дълбоко под зоната на кореновата система на растителността. Поддържането на поливните системи е един от най-ефективните начини за намаляване загубите на вода, както и подобряване на здравето на растенията, чрез прилагане на точното количество вода , което е необходимо в точното време.
Минимум, проверка на системата за напояване трябва да се извършва два пъти в сезона. Като в идеалния случай, поливната система трябва да се проверява всеки месец.Основната част от поддръжката е:
1. Оглеждане на програматора за това как функционира и дали е включен в мрежата, съответно дали са му здрави батериите. Оптимизиране на настройките спрямо сезонната необходимост от напояване.
2. Проверка на всяка зона на поливната система: клапани, разпръсквачи, филтри, фитинги и др.
Примери за повреди са:
1. Течове по фитинги и клапани
- очевидни
- скрити (подземни)
2. Счупени или липсващи дюзи
3. Спукани капкови маркучи
4. Запушени дюзи
5. Потънали разпръсквачи
6. Наклонени разпръсквачи
7. Не добре настроени дюзи или роторни разпръсквачи
Поддръжката включва и подготовката на поливната система за зимните месеци.
Ако имате изградена поливна система, но не можете да се справите с поддръжката й или тя има нужда от поправка, както и добавяне на кръгове, настройка или въпроси ние сме готови да ви помогнем, за да работи всичко толкова добре, колкото е нужно.ПОДДРЪЖКА НА ПОЛИВНИ СИСТЕМИ - ЧАСТНИ ИМОТИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПЛОЩИ И ПАРКОВЕ

Снимки:  
Поливни системи

Статии:
Поливна система от А до Я

Поливни системи в озеленяването
- Капково напояване или капково поливане