EXTERIOR
DECOR Ltd.
Landscape design
Услуги
Озеленяване на градини

  

Озеленяване 
или изграждане на градини и дворове е динамичен и многостранен процес. В най-общия случай е комплексна дейност, която включва много мероприятия, като: доставка на растителен материал, подготовка на терена, засаждане, изграждане на поливна система, изграждане на алпинеуми и скални кътове, изграждане на паркинг, изграждане на беседки, изграждане на декоративни реки и езера, изграждане на сухи реки, фонтани, водни ефекти, избиране и монтаж на различни архитектурни елементи за градината и двора.
Екстериор Декор изгражда градини, дворове, паркове, градини пред офис сгради, озеленяване на междублокови пространства, затворени жилищни комплекси, ваканционни селища, озеленяване на хотели и хотелски комплекси, ресторанти, покривно озеленяване, магазини, озеленяване на промишлени предприятия, енергийни градини и др.

  

Озеленяване
на една градина или двор не бива да се прави хаотично, а трябва да е предварително планиран и добре обмислен процес. Този процес не се развива само на терена, а и на проектантската маса. Важно за доброто изграждане - озеленяване на вашата градина, двор, офис сграда, затворен комплекс, ваканционно селище или какъвто и да е обект, е изготвянето на идейни и работни проекти (описана в услуги - проектиране на градини), за да сте наясно, както вие, така и ние с това какво желаете да се случи, преди да се започне озеленяването на съответната градина или обект. По изготвен проект, всяко растение и архитектурен елемент имат смисъл и са част от цялостната композиция на градината или двора, а не просто остров сред пустеещ океан.
Нашият екип апелира, да не се работи без цялостна концепция. Ако е нужно озеленяване може да се реализира и на части, но по цялостен проект. Наша грижа е ландшафтния дизайн, като той може да е класически или модерен, важното е да е съобразен с всички особености, както на терена за озеленяване, така и с архитектурата на сградата и околните пространства. Така ще се спестите главоболията и ще бъдете удовлетворени от крайния резултат - вашата желана градина, както и нашата работа като ландшафтни архитекти.

 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ГРАДИНИ, ДВОРОВЕ, ОФИС СГРАДИ, ХОТЕЛИ, РЕСТОРАНТИ, ЗАТВОРЕНИ КОМПЛЕКСИ

Галерия:

Озеленяване на градини и дворове

Статии: 
Озеленяване
Стимулиране на петте сетива в градината
- Пролетната градина
- Алпинеум (Скален кът)
- Създаване на пространство за релакс
- Затревяване
- Затревяване или зачимяване (полагане на тревен чим)
- Мавританска поляна или цветна поляна
- Изграждане на алпинеум или скален кът
- Oзеленяване и планиране на дворове