EXTERIOR
DECOR Ltd.
Landscape design
Услуги
Покривно озеленяване

 Покривно озеленяване, озеленяване на тераси, вертикално озеленяване 

Покривно озеленяване / Покривни градини / Зелен покрив / Градини на покрива

Озеленяването на покриви и тераси
е специфично. Тъй като всяко растение се нуждае от собствена жизнена среда, тоест от определено количество плодородна почва, се налага при ситуирането на растителността да се има предвид, че растенията за покривно озеленяване не бива да са с големи размери и да са много взискателни. По терасите те обикновено се засаждат в кашпи с немного големи размери. Би трябвало конструкторът на сградата предварително  да е решил проблема с изолацията, преди да бъде нанесен почвеният слой и да се засадят растенията. За вертикално озеленяване се използват декоративни видове с добра прикрепваща способност. За целта в началото се изграждат подпори или решетки, по които растенията се прикрепват.
Важно е да се знае, че чрез изграждане на покривно озеленяване можете да подобрите микроклимата на съответната сграда.
Покривното озеленяване е три вида:
- покривно озеленяване с екстензивна поддръжка;
- покривно озеленяване със среден интензитет на поддръжка;
- покривно озеленяване с интензивна поддръжка.
Много е важно да се знае какви грижи са нужни на една градина, независимо дали е на покрива или на двора. Спрямо това се прави и преценка кой тип озеленяване отговаря на вашите изисквания и възможности. При проявен интерес от ваша страна ние ще дойдем при вас и ще коментираме всички възможности, за да получите вие най-добрия продукт спрямо условията и изискванията, които ни поставите.

Покривно озеленяване, озеленяване на тераси, вертикално озеленяване, покривни градини Вертикално озеленяване, покривни градини 

Покривно озеленяване - частни и обществени покривни градини

Галерия:
 
Покривно озеленяване

Статия:
Покривни градини