EXTERIOR
DECOR Ltd.
Landscape design
Услуги
Проектиране на градини

  

ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН / ПРОЕКТ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ / ПРОЕКТ НА ГРАДИНА / ПРОЕКТ НА ДВОР, ИНТЕРИОРНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Градината е трансформирана природа, интегрирана в урбанизираните райони, за да ни доставя спокойствие и удоволствие. Тя трябва да се възприема като естествено продължение на домовете ни. Правилното проектиране и аранжиране на външни конструкции и беседки, екстериорни мебели и градинско осветление създават хармония и правят всеки екстериор, желано продължение на интериора.
Изготвянето на проектно решение за озеленяване е процес, в които се визуализират вашите желания и представи за по-естетична и комфортна среда за отдих. 

ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА - (Проектиране в озеленяването, ландшафтен дизайн, градински дизайн, екстериорно проектиране, модерен ландшафтен дизайн, паркоустройство) - Етапи:
I. Предпроектни проучвания в озеленяването: 
1. Заснемане на терена и изчертаване на подложка - съществуващото положение на обекта (граници, линейни, стационарни обекти и коти в парцела). 
2. Изготвяне на задание. Клиентът и проектантът (ландшафтен архитект) изготвят задание, в което се уточнява какво точно ще включва проектът, какви са специалните изисквания на клиента, как ще бъдат разположени отделните елементи от екстериора (барбекю, водни площи, настилки, осветление, растителни групи и други).  

II. Изчертаване на проектите: 
1. Изготвяне на Идеен проект.
Подготвя се идеен проект за озеленяване, който се обсъжда с клиента. На базата на този разговор и в зависимост от желанията на възложителя се правят корекции и се достига до втори вариант на идейния проект, съобразен във всеки детайл с поставените от клиента изисквания.
2. Дендрологичен проект: с този проект се решава окончателното разположението на растителността, тревните площи, настилките, осветителните тела, архитектурните елементи и др., определя се видовият състав на растенията. 
3. Вертикално планиране: с този проект се решава разполагането на елементите във вертикално отношение, отводняването на терена, наклоните на настилките, местоположението на евентуалните подпорни стени и стъпала, местоположението на дренажите, шахтите и др. 
4. Трасировъчен проект: при него се нанасят от проекта на терена трасетата на всички линейни и стационарни обекти (настилки, водни площи, цветни фигури и др.)
5. Посадъчна схема: уточнява разположението и броя на растителните видове.
6. Проект за поливна система: идеята на поливната система е постигането на равномерно поливане на цялата площ. 
7. Визуализация на проектите: изготвяне на изгледи и скици (3D визуализации), по изчертания вече проект, или без проект. Те показват по-ясно как ще изглежда вашата градина след приключване на изграждането.
8. Количествена сметка: представя количеството материали по проекта, които са нужни за озеленяването / изграждането му.

Изготвяме Експертни оценки на растителност и декларации за липса на растителост

Галерия:
Проектиране на градини

Статии:
Екстериорен дизайн - планиране и проектиране               
Дизайн на градини
Oзеленяване и планиране на дворове