EXTERIOR
DECOR Ltd.
Landscape design
Услуги
Услуги

Услугите които предлагаме, включват всички необходими мероприятия, за да получите един качествен и готов продукт - Вашата градина.

 


Екстериор Декор като компания за ландшафтна архитектура предлага широк спектър от услуги:

- Проектиране в озеленяването - (градински дизайн, ландшафтно планиране, екстериорно проектиране, проектиране на градини и дворове, ландшафтен дизайн) изработване на пълна проектна документация по част Паркоустройство и Благоустройство, както и части от нея.
- Модерен ландшафтен дизайн
- Вертикално планиране
- Експертни оценки - оценки на растителност

 

Озеленяване на градини и дворове -
частни имоти
- Озеленяване на обществени площи - офиси, промишлени сгради, паркове, детски градини, болници, гробищни паркове, увеселителни паркове и др.
- Интериорно озеленяване - на частни домове, офиси или офис сгради. Зимни градини и декорация с подходящи растения, саксии и др.
- Покривни градини - на частни домове, офис сгради, промишлени сгради и др.
- Озеленяване на балкони и тераси - аранжиране и поддръжка
- Вертикално озеленяване - изграждаме и конструкции подходящи за вертикално озеленяване
- Еко градина - градина подчинена на природните дадености

 

Поливни системи / напоителни системи (проектиране и изграждане) -  за поливане на тревни площи, дървестни и храстови групи капково напояване на саксии, зимни градини и др.
- Капково напояване и микронапояване - на интериорна и екстериорна растителност, растителност в зимни градини
- Поддръжка на изградени поливни системи - отремонтиране, зазимяване и отзимяване, сезонна настройка на програматори и др. 
- Помпени станции
- Мъглуващи системи или охлаждащи системи с водна мъгла
- Дренажни системи - отводняване на зелени площи

 

Поддръжка на градини и дворове, зелени площи и градинарски услуги - частни и обществни
- Реконструкция на съществуващи градини, дворове и паркове - тревни площи, цветни композиции, храстови масиви, водни площи и др.)
- Затревяване и полагане на тревен чим (зачимяване)
- Проектиране и изграждане на метални и дървени конструкции - перголи, огради, беседки и др.
Растителна защита - третиране с подходящи средства на всякакъв тип заболявания по декоративната растителност и тревните площи, както и консултации

 

Алпинеуми, с
кални градини, скални кътове, скални реки - поддръжка и изграждане 
- Изграждане на Японски тип градини
- Изграждане на Фън-шуй градини
- Поддръжка на интериорна растителност
Изграждане на зелени паркинги - от бетонни и полиетиленови паркинг елементи на тревна фуга 

 

Водни ефекти, водни езера, декоративни реки, каскади, фонтани, водни огледала - поддръжка и изграждане
Овощарство - засаждане, поддръжка, растителна защита и др. на овощни култури 
- Градинско осветление
- Консултации в сферата на озеленяването и дейностите свързани с него  и много други услуги, за повече информация се свържете с нас