EXTERIOR
DECOR Ltd.
Landscape design
За нас
Екип


Ландшафтен архитект Момчил Георгиев
, със своя опит в инвестиционното проектиране, инвеститорския контрол и поддръжката в зелените площи е първата незаменима фигура в нашия екип. С натрупания опит през годините, черпен от специалисти работили десетки години в сферата на ландшафтната архитектура и с работата си върху множество проекти, както в град София така и в цялата страна, той се утвърждава, но и продължава да се усъвършенства в проектирането на зелени площи. Телефон за връзка: 0896659941

Ландшафтен архитект Ивайло Ризов с натрупания си опит в изграждането на ландшафтните проекти и инвеститорския контрол с години наред се утвърждава като отличен специалист, който никога не прави компромиси с качеството на работата си, което води след себе си доволни клиенти и го прави незаменим за цялостното изграждане на нашите обекти.
Телефон за връзка: 0896659947


Ландшафтна архитектура от екипа ландшафтни архитекти на ЕКСТЕРИОР ДЕКОР