EXTERIOR
DECOR Ltd.
Landscape design

Начало >   Статии > Фън-Шуй

img Фън-Шуй

Фън-Шуй е древно-китайска наука за това как да живеем в хармония със заобикалящия ни свят. Под понятието "хармония" тук трябва да се подразбира равновесието на обмена на енергия между човек и природа. Когато това състояние е било за хората нещо естествено, те били неразделна част от общата природна енергия и като част от нея били здрави, щастливи и успяващи. Но, постепенно отделяйки се от природата зад стените на съвременния начин на живот, повечето от хората на земята са нарушили този баланс. Затова днес на голяма част от населението на земята не достига безоблачното щастие, стопроцентово здраве и висока продуктивност.

Названието „Фън-Шуй" води началото си от много далечното минало още когато основните действащи сили за човека са били водата и вятърът. В понятието Фън-Шуй се преплитат сложни и нееднозначни философски разбирания, но ако трябва съвсем простичко да разгадаем и обясним същността му, „Фън" може да се оприличи на потока енергия, който като вятър се носи над главите ни, а „Шуй" е водата, която дава храна и сили на земята. Според древно-китайската наука потокът от енергия, преминаващ през дома и градината, може да оказва както негативно, така и позитивно въздействие върху обитателите. В наши дни съвременните привърженици на тази наука ни уверяват, че семейното благополучие, професионалният успех и дори славата и известността могат да се достигнат при правилната подредба на дома и градината.

Обикновено хората следват принципите на Фън-Шуй при оформянето на вътрешното пространство на дома си, но ако вашият дом е ограден от градина, която е в разрез с тези принципи, вероятността за нарушаване на този баланс и нахлуването на отрицателна енергия в дома ви нараства.

Следва продължение...

 

Снимки на  Поддръжка на градини, Изграждане на градини, Интериорно озеленяванеИмпресия в картини, Покривно озеленяване - от Екстериор Декор

Тагове: oзеленяване, проектиране, поливане, вътрешно озеленяване, външно озеленяване, паркове, ландшафтна архитектураПоддръжка на градини, oзеленяване на дворове, проектиране на градини,  изграждане на градини, тревен чим, поливна система, затревяване

Други статии:

Покривни градини
Луковични цветя

Затревяване или зачимяване ( полагане на тревен чим )
Японски градини - Традиционни стилове
Поддръжка на градини
Поливна система от А до Я
Стимулиране на петте сетива в градината
Екстериорен дизайн, планиране и проектиране.

Поддръжка на градини – поддръжка на тревни площи
Затревяване
Озеленяването – дейност която все още се пренебрегва у нас
Алпинеум (Скален кът)
Поливни системи в озеленяването
Овощните дървета
Фън-Шуй