EXTERIOR
DECOR Ltd.
Landscape design
Галерия
Поддръжка на градини

Добре е да не забравяте, че красотата на вашата градина до голяма степен зависи от редовната и навременна поддръжка. В зависимост от желанието на клиента тя може да бъде еднократна или абонаментна.
Не си струва да се реализира градина, ако след изграждането и не се предвижда постоянна и качествена поддръжка. Ние предлагаме всякакъв вид дейности, които гарантират доброто развитие на засадените растения и изградените тревните площи. Подрязване на храсти, плевене, торене, аериране, ремонт на градинска техника, окопаване, косене, окантяване, растителна защита, косене и др.
Никога не забравяте, че растителността на първо място има нужда от поливане, а една добре проектиране и изградена поливна система ще ви накара да се радвате повече на свободното си време, без да мислите и за това.

Галерия