EXTERIOR
DECOR Ltd.
Landscape design
Галерия
Покривно озеленяване

Покривното озеленяване става все по-популярно, заради многото асфалт и бетон в градовете ни. Този вид специфично озеленяване е едно от най-ефектните творения на ландшафтната архитектура. Дизайна на един покрив може да превърне скучната стоманобетонна сграда в красив оазис сред суровата архитектура в повечето градове. То може да се окаже единственото подходящо място за съвременния човек в опита му да избяга от забързаното и напрегнато ежедневие. Зеленината успокоява нервите, променя микроклимата на сградата и доставя зрителен комфорт на хората, които могат да се възползват от нея. Влажността при поливането на растителността също оказва благоприятно влияние върху всеки един от нас в големия град, където заради големите площи с настилки и сгради влажността драстично пада. Покривното озеленяване ни доближава до естествената ни среда, а именно природната.

Галерия