EXTERIOR
DECOR Ltd.
Landscape design
Галерия
Проектиране

Ландшафтна архитектура и дизайн на екстериорни пространства

Изготвянето на проектно решение за озеленяване е процес, в които се визуализират вашите желания и представи за по-естетична и комфортна среда за отдих.
Проектите са:
1. Идеен проект:

Поставя главната концепция за озеленяването на вашата градина.
2. Дендрологичен проект:

Определя се видовият състав и броя на растенията. 
3. Вертикално планиране:

С този проект се решават проблемите с денивелацията и отводняването на терена. 
4. Трасировъчен проект
:
Той показва трасетата на всички обекти (настилки, водни площи, цветни композиции и др.)
5. Посадъчна схем
а:
Уточнява точното разположение и броя на растителните видове.
6. Проект за поливна система (тръбна разводка и поливно покритие):
 
Уточнява точното разположение и броя на всички елементи на поливната система (хидранти, шахти, програматори и др.).
7. Визуализации и скици:

Те дават по-ясна представа, как би изглеждала градината ви, след като бъде изградена.

Галерия